top of page

SONGS

Makelele

"One Maka Two Maka Three Makelele,
Four Maka Five Maka Six Makelele,

Seven Maka Eight Maka Nine Makelele,

Heeeyyy Makelele!"

To the Tune of: The Macarena
 

bottom of page